grupa autora / Vatroslav Kuliš, Zoltan Novak, Zlatan Vrkljan

Vatroslav Kuliš, Zlatan Vrkljan i Zoltan Novak su grupa slikara koji su u sklopu antiratnih aktivnosti hrvatskih likovnih umjetnika tijekom srpske agresije na Hrvatsku 1991–92. izveli zajedničku monumentalnu instalaciju Vukovar, posvećenu tragediji toga grada.