Instalacija Vukovar, poliptih

vrsta:
vrijeme:
1992.
materijali:
dimenzije:
cjelina v = 250 cm; cjelina š = 1050 cm
inventarni broj:
93/0297-SL