Brime

vrijeme:
1994.
materijali:
dimenzije:
papir v = 700 mm; papir š = 500 mm; prikaz v = 505 mm; prikaz š = 401 mm
inventarni broj:
93/0795-GR