Jahači valova (grafički list iz mape Mare nostrum)

vrijeme:
8. des. 20.-
materijali:
tehnike:
dimenzije:
cjelina v = 220 mm; cjelina š = 285 mm
inventarni broj:
93/0077-GR