LACKOVIĆ CROATA, Ivan

Lacković : hrvatski los desastres / [grafike] Ivan Lacković Croata ; [predgovor Ottone Novosel]. – Zagreb : Muzejsko galerijski prostor, [1992.]. – 1 graf. mapa ([1] presavijeni list s tekstom, [15] graf. listova : offset ; 33 cm

Om. nasl. – Na vrhu om. lista: Stop the war in Croatia. - Tekst usporedo na hrv. engl. i tal. jeziku. – Graf. listovi formata 320 x 220 mm. – Signatura autora na svakom graf. listu olovkom ili tušem d. d.: Ivan Lacković Croata // 92; l.d. olovkom: E.A.X. – Mapa uložena u zaštitni omot.

93/0253-MA

naslov:
Lacković : hrvatski los desastres (Stop The War in Croatia)
autori:
vrijeme:
1992.
tehnike:
dimenzije:
cjelina v = 320 mm; cjelina š = 230 mm
inventarni broj:
93/0253-MA
teme:
opis:

Om. nasl. – Na vrhu om. lista: Stop the war in Croatia. - Tekst usporedo na hrv. engl. i tal. jeziku. – Graf. listovi formata 320 x 220 mm. – Signatura autora na svakom graf. listu olovkom ili tušem d. d.: Ivan Lacković Croata // 92; l.d. olovkom: E.A.X. – Mapa uložena u zaštitni omot.