LACKOVIĆ CROATA, Ivan

2000 Jahre Bonn  <Zwei Tausend Jahre Bonn> / <grafike> Ivan Lacković Croata ; Verfasser des Vorworts ist Božo Biškupić ; Uebersetzung Charlotte Ivir>. - Zagreb : Edition Biškupić, 1989 (Zagreb : Liber). - 1 mapa (<1> list s tekstom, <5> graf. listova u tehnici bakropisa) ; 54 cm

Om. nasl. - Nakl. 27 primj. - Bio-bibliografski podaci o I. Lackoviću Croati. - Graf. listovi listovi 528 x 390 mm 300 g Hahnemuehle Buetten papiru. - Signatura autora na svakom graf. listu ispod prikaza olovkom d.d. Ivan Lacković Croata; d.l. 14/27. - Bio-bibliografski podaci o I. Lackoviću Croati.

93/0251-MA

naslov:
2000 Jahre Bonn (Zwei Tausend Jahre Bonn)
autori:
vrijeme:
1989.
materijali:
dimenzije:
cjelina v = 550 mm; cjelina š = 400 cm
inventarni broj:
93/0251-MA
opis:

Om. nasl. - Nakl. 27 primj. - Bio-bibliografski podaci o I. Lackoviću Croati. - Graf. listovi listovi 528 x 390 mm 300 g Hahnemuehle Buetten papiru. - Signatura autora na svakom graf. listu ispod prikaza olovkom d.d. Ivan Lacković Croata; d.l. 14/27. - Bio-bibliografski podaci o I. Lackoviću Croati.