LACKOVIĆ CROATA, Ivan

Tišine = Silence = Stillen = Silenzio / <grafike> Ivan Lacković Croata ; <predgovor Nada Vrkljan Križić ; bio-bibliografija slikara Alojz Heblin>. - Zagreb : Galerija INA - Commerce, 1989. (<s.l. : s.n.>). - 1 mapa (<1> list s tekstom, <4> graf. lista u tehnici serigrafije) ; 50 cm

Om. nasl. - Tekst na hrv., njem. i engl. jeziku. - Bio-bibliografski tekstovi o umjetniku / Alojz Heblin i Nada Vrkljan. Signatura na svakom graf. listu ispod prikaza olovkom d.d. Ivan Lacković Croata 89 ; d.l. Epreuve d’artiste.

93/0250-MA

naslov:
Tišine
autori:
Lacković Croata, Ivan (grafike) ; Vrkljan Križić, Nada (predgovor) ; Heblin, Alojz (bio-bibliografski podaci)
vrijeme:
1989.
materijali:
tehnike:
dimenzije:
cjelina v = 500 mm; cjelina š = 370 mm
inventarni broj:
93/0250-MA
opis:

Om. nasl. - Tekst na hrv., njem. i engl. jeziku. - Bio-bibliografski tekstovi o umjetniku / Alojz Heblin i Nada Vrkljan. Signatura na svakom graf. listu ispod prikaza olovkom d.d. Ivan Lacković Croata 89 ; d.l. Epreuve d’artiste.