Los Organos

vrijeme:
1986.
materijali:
dimenzije:
papir v = 775 mm; papir š = 1275 mm; prikaz v = 450 mm; prikaz š = 1242 mm
inventarni broj:
93/0219-GR
teme: