Raspeti

vrijeme:
1979.
materijali:
dimenzije:
papir v = 700 mm; papir š = 500 mm; prikaz v = 530 mm; prikaz š = 450 mm
inventarni broj:
93/0832-GR