Pučišća

vrijeme:
1994.
materijali:
dimenzije:
papir v = 500 mm; papir š = 600 mm; prikaz v = 415 mm; prikaz š = 500 mm
inventarni broj:
93/0791-GR