240292

vrijeme:
1992.
materijali:
tehnike:
dimenzije:
papir v = 670 mm; papir š = 480 mm; prikaz v = 435 mm; prikaz š = 430 mm
inventarni broj:
93/0127-GR
opis:

- 1 grafički list 36/50