Okomica (grafički list iz mape Trag)

vrijeme:
1979.
materijali:
tehnike:
dimenzije:
papir v = 698 mm; papir š = 498 mm; prikaz v = 500 mm; prikaz š = 395 mm
inventarni broj:
93/0048-GR