Istraživanje, obnova i revitalizacija kulturne baštine Ilok-Vukovar-Vučedol

Projekt Istraživanje, obnova i revitalizacija kulturne baštine Ilok-Vukovar-Vučedol dio je višedisciplinarnoga programa održivog razvoja u Vukovarsko srijemskoj županiji sa zajedničkim ciljem poticanja razvoja na principu zaštite i unapređenja kulturnog krajolika kao sastavnice gospodarskoga projekta i poticanja razvoja ovoga područja. Na nacionalnoj razini danas je to jedan od najkompleksnijih programa istraživanja i obnove te valorizacije nacionalne spomeničke baštine. Projekt je 2004. g. pripremila stručna skupina pri Ministarstvu kulture Republike Hrvatske iz Konzervatorskog odjela Osijek, Hrvatskog restauratorskog zavoda, Gradskog muzeja Vukovar i dr. Na području Iloka, Vukovara i Vučedola projektom su planirana i realizirana ulaganja u istraživanje, obnovu i revitalizaciju povijesne i kulturne baštine, kao i ulaganja u znanstvene objekte (istraživački centar na Vučedolu), nove muzejske postave u dvorcima Odescalchi i Eltz u Iloku i Vukovaru i izgradnja novoga Muzeja Vučedolske kulture na arheološkom lokalitetu Vučedol, kao i u sadržaje namijenjene daljnjem stručnom usavršavanju.

 

 

Provedba zaštite kulturnih i prirodnih vrijednosti arhitektonske spomeničke cjeline visoke ambijentalne i krajobrazne vrijednosti, uz obnavljanje povijesnih matrica gradova Vukovara i Iloka, unošenje novih sadržaja u taj prostor te određenje namjene i uređenja prostora u skladu je s njezinim izrazito visokim povijesnim vrijednostima. Krajobrazna, prostorna i povijesna analiza parkovnih površina oko dvoraca u Iloku i Vukovaru i njihova prezentacija predstavlja sastavni dio ovoga Projekta. Realizirano je otvaranje novih muzejsko-galerijskih cjelina - uz Gradski muzej Vukovar i novi Muzej vučedolske kulture te obnovljeni kompleks dvorca Odescalchi u Iloku i u njemu novi postav Muzeja grada Iloka, kao i arheoloških parkova na Vučedolu i u staroj jezgri Iloka, uz obnavljanje ratom devastiranih spomeničkih cjelina u Vukovaru, otvaranje istraživačkih centara i dr.

 

Glavna zgrada vlastelinskoga kompleksa dvorca Eltz i pripadajućih paviljona, obnovljena je krajem listopada 2011.g. čime su stvoreni uvjeti i za realizaciju većega dijela stalnoga postava Gradskoga muzeja Vukovar koji je i otvoren početkom 2014. godine. Obnovljeni dio kulturne baštine u Vukovarsko srijemskoj županiji, zamah svekolikih stručnih i znanstvenih istraživanja povezanih uz Projekt „Ilok-Vukovar-Vučedol“, zalogom je i nove orijentacije u njezinu prezentiranju kao i poveznica sa sadržajima čvrsto vezanim uz novo promišljanje održivosti kulturne baštine.

 

(izvor: O projektu / mr.sc. Branka Šulc, http://ilok-vukovar-vucedol.min-kulture.hr)

 

 

Video: