Kronologija nastanka Muzeja Vukovara u progonstvu

- Inicijativa o akciji prikupljanja likovnih djela umjetnika iz inozemstva i Hrvatske pod nazivom Muzej Vukovara u progonstvu pokrenuta je tijekom svibnja 1992. godine od mr. sc. Bože Biškupića, doministra Ministarstva kulture i prosvjete RH, Fond za kulturu. Svrha akcije je stvaranje suvremenoga, novoga muzejskog fonda pri Gradskom muzeju Vukovara u planiranoj obnovi grada Vukovara;

 

- na 17. sjednici Vijeća za kulturu Izvršnog vijeća Skupštine grada Zagreba, održanoj 12. svibnja 1992. g. pod predsjedanjem Igora Zidića, prof., podržan je prijedlog mr. sc. Bože Biškupića za osnivanje Vukovarskog muzeja u progonstvu te za osiguranje prostora za privremeni smještaj eksponata i suradnju Grada Zagreba na realizaciji toga projekta;

 

- prvi, inicijativni, sastanak za osnivanje Muzeja Vukovara u progonstvu održan je 23. rujna 1992. godine u Ministarstvu kulture i prosvjete RH, Fond za kulturu, na kojem su utvrđene osnovne smjernice rada takova Muzeja i predložen Odbor te radne grupe za provedbu toga programa;

 

- utvrđena je osnovna koncepcija rada na prikupljanju likovnih djela putem izravnog poziva umjetnicima iz Hrvatske i inozemstva;

 

- na Plenumu muzealaca Slavonije i Baranje, održanog 11. prosinca 1992. g. u Požegi, podržana je akcija Ministarstva prosvjete i kulture RH, Fond za kulturu, Muzejskog dokumentacijskog centra i Gradskog muzeja Vukovar s ciljem osnivanja Muzeja Vukovara u progonstvu;

 

- 4. veljače 1993. Odbor za osnivanje Muzeja Vukovara u progonstvu organizira i “Prvu izložbu donacija likovnih umjetnika Hrvatske za Muzej Vukovara u progonstvu” u Muzeju Mimara u Zagrebu - izloženo je 110 slika i skulptura;

 

- 17. svibnja 1993. navedeni Odbor organizira “Izložbu donacija likovnih umjetnika za Grafičku zbirku Muzeja Vukovara u progonstvu” u Muzeju Mimara u Zagrebu. Izložba se otvara u povodu Međunarodnoga dana -muzeja, 18.5. Na izložbi se prezentira 543 grafika, serigrafija i litografija poklonjenih Muzeju - iz Zbirke Biškupić, mape i grafike (137 grafika), mape “Mladosti” (71 grafika), mape i grafike Vide i Vladimira Straže (12 grafika), mape Stjepana Šešelja (12 grafika), mape NSBa (9 grafika), mape Brane Horvata (114 listova), mape Hrvoja Delića, mape HPT-a, Ivana Lackovića Croate (66 listova) te brojnih donacija grafika likovnih umjetnika.

 

Osnovni program Muzeja Vukovara u progonstvu

- program Muzeja Vukovara u progonstvu vodi za to imenovani Odbor i Radne grupe u sastavu Ministarstva kulture i prosvjete Republike Hrvatske, Fond za kulturu;

 

- Muzej Vukovara u progonstvu djeluje do obnove Vukovara u Zagrebu u za to prikladnom prostoru za izlaganje i deponiranje (privremeno, do adekvatnijeg rješenja, u Muzeju Mimara, Zagreb);

 

- taj je Muzej sastavnim dijelom Gradskog muzeja Vukovar koji je do rekviriranja cjelovitog muzejskog fonda (29. studeni 1991. godine) s 50.000 predmeta - Gradskog muzeja, Galerije umjetnina i Zbirke Bauer, Muzeja nobelovca Lavoslava Ružičke te Povijesnog muzeja, bio značajna muzejsko-galerijska institucija u Hrvatskoj. Akcija se i provodi u uskoj suradnji sa stručnim djelatnicima uz prethodnu suglasnost Zdenke Buljan, prof., ravnateljice Gradskog muzeja Vukovar, za pokretanje inicijative osnivanja toga Muzeja;

 

- u programu arhitektonske i muzeološke obnove vukovarskih muzeja i galerije, koja je sastavnim dijelom projekta cjelovite obnove Vukovara, planirana je i međunarodna stručna pomoć u realizaciji projekta novoga vukovarskog muzeja; po temi su informirani Međunarodni savjet za muzeje - ICOM, ICCROM i ostala relevantna međunarodna tijela;

 

- rekvirirana kulturna dobra iz muzeja, galerije te crkvene zbirke u Vukovaru, predmetom su zasebna programa povrata kulturnih dobara;

 

- cjeloviti fond prvih donacija likovnih umjetnika (ukupno 653 predmeta) za Muzej Vukovara u progonstvu je 1993. godine inventiran i unesen u bazu podataka te je model informatičke obrade muzejske građe podlogom za brojna pretraživanja i publiciranja planiranog kataloga Muzeja te izradbu CD slikovne baze podataka; djelatnici Gradskog muzeja Vukovar djeluju pri Muzejskom dokumentacijskom centru i u stručnoj suradnji i pri izradbi i informatičkih programa s tom institucijom;

 

- poklonima knjižnog fonda iz Zbirke Biškupić, Ministarstva kulture i prosvjete RH, Fond za kulturu i Muzejskog dokumentacijskog centra, stvara se i tematski profilirana knjižnica Muzeja Vukovara u progonstvu;

 

- u 1993. godini planirana je i organizacija međunarodne prezentacije - izložbe iz fonda ove jedinstvene muzejske institucije. U zasebnom dijelu priloga daje se popis svih izložaba iz fonda toga Muzeja održanih u RH i inozemstvu.

 

Članovi Odbora za osnivanje Muzeja Vukovara u progonstvu:

Stipe Mesić, dipl. iur., predsjednik Sabora RH
dr.sc. Žarko Domljan, dopredsjednik Sabora RH
mr. Vesna Girardi-Jurkić, ministrica kulture, Ministarstvo prosvjete i kulture RH
grof Jakob von Eltz Vukovarski, nezavisni zastupnik u Saboru RH
prof. dr. Antun Bauer, Zagreb
prof. dr. Mladen Vedriš, predsjednik Izvršnog vijeća Grada Zagreba
mr. sc. Božo Biškupić, pomoćnik ministra, Ministarstvo prosvjete i kulture RH, Fond za kulturu, Zagreb
prof. Vasilije Jordan, dekan Akademije likovnih umjetnosti, Zagreb
Zdenka Buljan, prof., ravnateljica Gradskog muzeja Vukovar
mr. sc. Branka Šulc, ravnateljica Muzejskog dokumentacijskog centra, Zagreb
Alfred Pal, akademski slikar, Zagreb
Marin Vidić-Bili, povjerenik Vlade RH za Vukovar, Zagreb
Matija Salaj, dipl. ing. arh., ravnatelj Zavoda za prostorno uređenje Ministarstva zaštite okoliša, Zagreb