Andrej Grabrovec-Gaberi

kipar i dizajner (Maribor, 1959.)

Diplomirao je 1985. na Visokoj tehničkoj školi građevinarstva u Mariboru, gdje je radio u projektnom istraživačkom odjelu. Potom je savladavao kiparske tehnike na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu, te se 1990. opredijelio za samostalan kiparski rad. Osnovni motiv u njegovu stvaralaštvu je lik žene.