Marina Finci

slikarica i grafičarka (Sarajevo, 1960.)

Diplomirala je 1984. na Akademiji likovnih umjetnosti u Sarajevu (Dž. Hozo), gdje predaje od 1993. Poslijediplomski studij završila je 1988. na Akademiji likovnih umjetnosti u Beogradu 1988. (B. Karanović). Sudjelovala je na mnogobrojnim samostalnim i kolektivnim izložbama u zemlji i u inozemstvu.