Jožica Medle

slikarica (Novo Mesto, 1959.)

Diplomirala je na Visokoj stručnoj školi za crtanje i slikanje u Ljubljani. Pohađala je poslijediplomski studij na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu. Uz slikarstvo bavi se i grafičkim tehnikama. Živi i radi kao samostalna likovna djelatnica u Šentjerneju.