Leon Zakrajšek

grafičar (Ljubljana, 1962.)

Diplomirao je 1986. na Akademiji za likovnu umjetnost u Ljubljani. Usavršavao se 1988. u Centre Internacional de Recerca Grafica u Calelli u Španjolskoj. Kod litografa H. Sonoyame i grafičara F. Kitaoke i Y. Reija specijalizirao se za japanske tehnike moku hanga, sumi-e i druge tradicionalne tehnike koje je 1997–98. izučavao u Japanu, Živi i radi u Zagrebu.