Leonard McComb

slikar, grafičar i kipar (Glasgow, 3. 8. 1930. - 19. 6. 2018.)

Studirao je na Manchester School of Art, potom 1956–59. na Slade School of Fine Art, gdje je 1960. završio i poslijediplomski studij. Predavao je na više umjetničkih škola u Velikoj Britaniji. Glavne motive pronalazi u prirodi i svakodnevnom životu. Donaciju za Vukovar ostvario na na poticaj Jadranke Beresford-Peirse. Živi i radi u Londonu.