Jan Stanisław Wojciechowski

kipar (Poznań, 1948.)

Diplomirao je 1973. na Akademiji likovnih umjetnosti u Varšavi, doktorirao je 1993. na Filozofskom fakultetu u Poznańu. Predavao je na Jagiellońskom sveučilištu. Stvara keramičke skulpture najčešće portrete. Organizirao je mnogobrojne izložbe istaknutih poljskih umjetnika. Piše radove o suvremenoj umjetnosti i kulturi. Bavi se i fotografijom.