Zbigniew Warpechowski

likovni umjetnik i pjesnik (Volin, 10. 10. 1938.)

Studirao je u Krakovu na Fakultetu tehničkih znanosti 1956–63., te na Akademiji likovnih umjetnosti 1964–65. Od 1985. član je Krakovske grupe. Jedan je od začetnika performansa u Poljskoj. Piše poeziju i filozofske rasprave o umjetnosti.