Tomasz Tatarczyk

slikar (Katowice, 15. 5. 1947. – Varšava, 10. 4. 2010.)

Studirao je u Varšavi na Visokoj tehničkoj školi 1966–72., te na Akademiji likovnih umjetnosti 1976–81. Kao stipendist boravio je u SADu i u Italiji. Od 1984. surađivao je s Galerijom Foksal u Varšavi. Nadahnuće za svoja djela pronalazio je u prirodi.