Jan Tarasin

slikar i grafičar (Kalisz, 11. 9. 1926. – Varšava, 8. 8. 2009)

Studirao je na Akademiji likovnih umjetnosti u Krakovu 1946– 51. Od 1972. predavao je na Akademiji likovnih umjetnosti u Varšavi. Bio je član Krakovske grupe od 1962. Njegova apstraktna djela sastavljena su od mnoštva figura i geometrijskih oblika. Bavio se i fotografijom te grafičkim dizajnom. Pisao je eseje o likovnoj umjetnosti.