Stanisław Sobolewski

slikar (Krakov, 4. 9. 1952.)

Studirao je na Filozofskom fakultetu Jagiellońskog sveučilišta 1971–76., te na Akademiji likovnih umjetnosti u Krakovu 1974– 79., gdje od 1979. predaje. Na realističan način slika motive svakodnevnice: interijere, zgrade, željezne konstrukcije, kolodvore, kafiće i dr.