Wojciech Sadley

slikar (Lublin, 3. 4. 1932.)

Studirao je na Visokoj glazbenoj školi u Lublinu, a diplomirao je dizajn interijera 1954. i slikarstvo 1959. na Akademiji likovnih umjetnosti u Varšavi, gdje je od 1968. bio nastavnik. Predavao je i na nekoliko drugih umjetničkih fakulteta u Poljskoj. Bavi se slikarstvom, crtežom, kolažom i umjetničkom tkaninom.