Jolanta Owidzka

slikarica i tekstilna dizajnerica (Radom, 1. 2. 1927.)

Studirala je na Akademiji likovnih umjetnosti u Krakovu, potom u Varšavi, gdje je i diplomirala 1952. Radila je u Institutu za industrijski dizajn u Varšavi 1952–57. Predavala je na sveučilištima u SAD-u, Nizozemskoj, Izraelu i Japanu. Stvara monumentalne tkanine za javne zgrade – kazališta, banke, hotele i sl.