Teresa Murak

kiparica i slikarica (Kiełczewice, 5. 7. 1949.)

Studirala je na odsjeku za povijest umjetnosti na Katoličkom sveučilištu u Lublinu, a diplomirala 1976. na Akademiji likovnih umjetnosti u Varšavi. Predavala je na više umjetničkih škola u Poljskoj i inozemstvu (Norveška, SAD). Predstavnica je konceptualne umjetnosti, radi performanse te instalacije, uglavnom koristeći se prirodnim materijalima.