Mieczysław Majewski

slikar i grafičar (Włocławek, 12. 1. 1915. – Varšava, 18. 2. 1988.)

Diplomirao je 1947. na Akademiji likovnih umjetnosti u Varšavi. Bio je član umjetničkih grupa Varšava i Kardasz 1957–63. Bavio se i ilustracijom knjiga. Svoje radove predstavljao na mnogobrojnim samostalnim izložbama u Poljskoj i inozemstvu.