Ugo Maffi

slikar, grafičar i pjesnik (Lodi, 1939. – Lodi, 2012.)

Učenik austrijskoga ekspresionističkoga slikara O. Kokoschke. Počeo je izlagati 1961. Autor je više stotina grafičkih listova u tehnikama kalkografije i ksilografije. Bio je predsjednik Xylon Italia, međunarodne udruge grafičara reljefnoga tiska. Bavio se i ilustracijom i oblikovanjem umjetničkoga nakita.