Andrzej Lachowicz

slikar i grafičar (Vilnius, 14. 8. 1939. – Varšava, 30. 12. 2015.)

Studirao je na Akademiji likovnih umjetnosti u Wrocławu 1961–65., usavršavao se u New Yorku 1977. Bavio se također fotografijom, filmom i videom. Jedan je od osnivača Galerije Permafo u Wrocławu 1970. Pisao je teorijske radove o umjetnosti.