Zofia Kulik

kiparica i fotografkinja (Wrocław, 14. 9. 1947.)

Diplomirala je 1971. na Akademiji likovnih umjetnosti u Varšavi. Bavi se performansom i fotografijom. S Przemyslawom Kwiekom djelovala je 1970–88. kao umjetnički duo KwieKulik. Sudjelovala je na mnogim izložbama u Poljskoj i inozemstvu.