Helena Kucharczyk-Stempniak

slikarica i medaljarka

Studirala je na Akademiji likovnih umjetnosti u Varšavi 1984–89. Sudjelovala je na mnogim izložbama u Poljskoj i inozemstvu. Njezini su radovi izloženi u mnogobrojnim javnim i privatnim zbirkama.