Irmgard Kramer

slikarica, grafičarka i fotografkinja (Kamp-Lintfort, 1946.)

Studirala je grafiku na umjetničkoj akademiji u Düsselsorfu 1969–76. Najčešći motiv joj je priroda, a u svome se slikarstvu služi i materijalima poput pijeska i zemlje. Izlagala je na mnogim grupnim i samostalnim izložbama u Njemačkoj i inozemstvu.