Tomasz Kizny

fotograf i novinar (Wrocław, 18. 8. 1958.)

Godine 1982. osnovao je nezavisnu fotografsku agenciju Dementi, koju je vodio do 1992. Od 2008. do 2011. boravio je u Rusiji, Ukrajini i Bjelorusiji. Izveo je niz fotografskih instalacija, a u 1990-ima bavio se prikupljanjem fotografske dokumentacije Gulagovih logora.