Marian Kępiński

slikar (Majdan Kawęczyński, 1942.)

Diplomirao je 1970. na Akademiji likovnih umjetnosti u Łódźu, gdje je radio kao profesor. Njegovo stvaralaštvo na tragu je metafizičkoga slikarstva. Radi i crteže. Suosnivač je galerije Lađa sv. Kristofora u sklopu isusovačke crkve u Łódźu.