Jerzy Jarnuszkiewicz

kipar (Kalisz, 27. 2. 1919. – Varšava, 14. 7. 2005.)

Završio je 1950. Akademiju likovnih umjetnosti u Varšavi, gdje je predavao 1950–80. Radio je apstraktna i realistička monumentalna djela. Autor je mnogobrojnih spomenika i skulptura na otvorenom. Bavio se i medaljarstvom i grafikom.