Zuzanna Janin Baranowski

likovna umjetnica (Varšava, 1961)

Diplomirala je 1986. na Akademiji likovnih umjetnosti u Varšavi, doktorirala 2016. u Poznańu. Radi instalacije, performanse i hepeninge, bavi se fotografijom i videom. Njezina su djela predstavljena na mnogim pojedinačnim i skupnim izložbama u Poljskoj i inozemstvu.