Izabella Gustowska

slikarica, grafičarka i kiparica (Poznań, 1948.)

Završila je 1972. Akademiju likovnih umjetnosti u Poznańu, gdje je predavala. Od 1972. do 1992. vodila je galeriju ON u Poznańu. Osim slikarstvom i grafikom, bavi se videoinstalacijama i performansom.