Ryszard Grzyb

slikar i grafičar (Sosnowiec, 17. 7. 1956.)

Diplomirao je 1981. na Akademiji likovnih umjetnosti u Varšavi. Jedan je od osnivača Gruppe 1982., s kojom je redovito izlagao i sudjelovao u njenim akcijama. Usporedno sa slikarstvom i grafikom bavi se i pjesništvom.