Stasys Eidrigevicus

slikar i grafičar (Modniszki, 24. 7. 1949.)

Diplomirao je 1973. na Akademiji likovnih umjetnosti u Vilniusu. Od 1980. živi u Poljskoj. Njegovo je stvaralaštvo u duhu simbolizma i nadrealizma. Bavi se i grafičkim dizajnom, ilustracijom knjiga te fotografijom.