Edward Dwurnik

slikar i grafičar (Radzymin, 19. 4. 1943.)

Studirao je na Akademiji likovnih umjetnosti u Varšavi 1963–70. Na realističnoekspresivan način slika teme poljske svakodnevnice. Osim slikarstvom i grafikom, bavi se i kiparstvom i crtežom.