Tadeusz Dominik

slikar (Szymanowie, 14. 1. 1928. – Varšava, 20. 5. 2014.)

Diplomirao je 1953. na Akademiji likovnih umjetnosti u Varšavi, gdje je predavao. Usavršavao se u Parizu 1958–59. i New Yorku 1961– 62. Predstavnik je apstraktnoga slikarstva, najčešći motiv pronalazio je u prirodi. Bavio se i kiparstvom, tapiserijom, keramikom te računalnom grafikom.