Jakub Dominik

slikar (Varšava, 1956.)

Diplomirao je 1980. na Akademiji likovnih umjetnosti u Varšavi. U jarkom koloritu najčešće slika krajolike. Bavi se i računalnom grafikom. Samostalno i skupno izlagao je na mnogobrojnim izložbama u zemlji i inozemstvu.