Jan Dobkowski

slikar i crtač (Łomża, 8. 6. 1942.)

Završio je Akademiju likovnih umjetnosti u Varšavi 1968. Usavršavao se u New Yorku 1972. Osim slikarstvom bavi se i karikaturom, te je autor mnogobrojnih prostornih instalacija. Djela mu se nalaze u muzejima i zbirkama u Poljskoj i inozemstvu, među ostalima i u Muzeju Guggenheim u New Yorku.