Tomasz Ciecierski

slikar (Krakov, 25. 9. 1945.)

Završio je 1971. Akademiju likovnih umjetnosti u Varšavi, gdje je predavao 1972–85. Usavršavao se u Nizozemskoj, Njemačkoj i Francuskoj. Uz slikarstvo bavi se crtežom, grafikom, fotografijom i kolažom. Djela mu se nalaze u mnogobrojnim muzejima i zbirkama.