Lothar Bruckmeier

slikar i grafičar (München, 1927. – Eichgraben, 2016.)

Studirao je slikarstvo i grafiku u Londonu i Beču. Najčešće u tehnici akvarela slikao je motive prirode. Od 1974. zajedno sa svojom suprugom Elfriedom vodio je Udrugu za umjetnost i kulturu Eichgraben. Izlagao je na brojnim samostalnim i skupnim izložbama u zemlji i inozemstvu.