Andrzej Bielawski

slikar i grafičar (Miłosna kraj Varšave, 1949.)

Studirao je na Akademiji likovnih umjetnosti u Varšavi 1967– 73., gdje je radio kao asistent 1982–83. Osim slikarstvom, crtežom i grafikom bavi se grafičkim dizajnom i fotografijom. Zajedno sa suprugom Teresom Starzec osnovao je 1991. u Varšavi likovnu školu Fundacija Atelier.