Zdzisław Beksiński

slikar i kipar (Sanok, 24. 2. 1929. – Varšava, 21. 2. 2005.)

Diplomirao je arhitekturu na Fakultetu tehničkih znanosti u Krakovu 1955. Isprva je slikao na nadrealistički način, potom se okrenuo apstrakciji, s obilježjima formalizma. Bavio se i fotografijom.