Urszula Bąk

grafičarka (Poznań, 1946.)

Diplomirala je 1972. na Akademiji likovnih umjetnosti u Poznańu. Bavi se i fotografijom. Izlagala je na više samostalnih i skupnih izložbi. Njeni su radovi dio mnogobrojnih javnih i privatnih zbirki.