Maria Anto

slikarica (Varšava, 15. 12. 1936. – Varšava, 10. 4. 2007.)

Diplomirala je 1962. na Akademiji likovnih umjetnosti u Varšavi. Njezina djela sadrže pjesničke i metaforičke elemente u duhu magičnoga realizma. Izlagala je svoje radove na mnogim samostalnim i skupnim izložbama u Poljskoj i inozemstvu.